Kineziologikus és kiropraktikus gyógy-alkalmazások

Anfineo Hungary SmartformAz Anfineo 2020 Kft. fejlesztéséhez kapcsolódó cikksorozatunk legutóbbi írásában megkülönböztettük a biomechanikát a sporttudományos kineziológiától,  másképp mondva, a humán kinetikától. Közben a biomechanikai tudás alkalmazásaira példákat is hoztunk, ám egyelőre nem mutattunk be közelebbről egyetlen kineziológiai alkalmazást sem (bár írtunk a sportintézményi antropometrikus gyerek-vizsgálatokról, és ezek akkor töltik be rendesen a funkciójukat, amikor kineziológiai-alkalmazási tartalmuk is van.) Elmaradásunkat most pótoljuk.

     Létezik kineziológiai tudást felhasználó gyógyászat, ha nem is a klasszikus humán kinetika területe már ez. Csakhogy feléje fordulva nem maradhatunk meg a biztos humán-kinetikai tudás gyógycélú érvényesítésének valamely példájánál. Szóba kell hoznunk a kérdésesebb testfolyamat-elméleti elgondolásokra szervezett, úgynevezett „alkalmazott kineziológiát”. Ez az iskolacsoport természetgyógyászati igényű, és demonstratíven holisztikus (tehát a teljes összmozgás elvét vallja, a környezeti pszicho-hatásokat is elemezni igyekszik, a pszichés és fizikai állapot együttes terápiájával foglalkozik). Művelői különben hajlanak arra, hogy a (jelzőtlen) kineziológia szót     rendre csak a maguk alternatív gyógyászatára vonatkoztassák. Közben a „hivatalos” mozgásszervi gyógyászat sok képviselője korántsem áll távol a holisztikus szemlélettől: gyakorlatuknak leginkább a súlypontrendje, prioritási felfogása más                                               („prózaibb”). Másfelől a pácienseket illető csakugyan teljeskörű holisztikus feltárás és tényezőkezelés a demonstratív-holisztikusaknak sem áll módjában.

     A csont- (főként gerinc-) illetve reflex-központú kiropraktikai iskola az utóbbi évtizedekben már közel jutott a mozgásgyógyászat legtudományosabb formáihoz, mind kevesebben tévesztik már össze a „csontkovács”-sággal.  Alig is eufemizálunk tehát, ha a kiropraktikát egyszerűen gyógy-kinetikus szakágnak mondjuk. Mégis, a kiropraktikának eminens köze van a demonstratívan holisztikus „alkalmazott kineziológia” megeredéséhez – a következőképpen.

     Az 1960-as években egy amerikai kiropraktőr arra a nézetre jutott, hogy bizonyos csont- és izom-összefüggésű mozgásproblémáknál a csonttal végzett kiropraktikus munkát nem elég a túlfeszült, görcsölő izmok kezelésével kiegészíteni, hanem a probléma feloldásához az izompár gyenge tónusú tagját is jobb állapotba kell hozni. Ennek az alapfeltételezésnek a nyomán, további feltételezésekre építve, egész izomteszt-rendszert alakított ki, aztán a feltételezések építménye tovább szélesedett és magasodott, az agyműködésről szóló állításokig, illetve számos betegség izom-felőli kikúrálásának koncepciójáig.  Ez az építmény számos oldalszárnnyal bővült azóta.  Sem arra nem került sor mindmáig, hogy kártyavárként omoljon össze, sem pedig arra, hogy tudományos bizonyítottságra tegyen szert.

SmartForm Anfineo HungaryA mozgásukban tartósan korlátozott beteg esetében globális, népegészségügyi probléma a felfekvés (decubitus). A nyomási fekély kialakulásának egyik közvetlen oka, hogy az alátámasztott testtájakon a bőr folyamatos nyomásnak van kitéve, ami gátolja a terület normális vérkeringését, így az alatta lévő szövetek oxigén- és tápanyagellátása romlik. Megfelelő megelőző kezelések hiányában ez szövetelhaláshoz, azaz fekélyek kialakulásához vezet. A kialakult fekély veszélyes és nagy mértékben rontja a beteg életminőségét, kezelése pedig nehéz és költséges.

A felfekvések kialakulásával szemben szisztematikus megoldást a mozgatás és nyomáspontok változtathatósága jelent.  A „SmartForm” ülő- és fekvőbútor rendszer előnye más antidecubitus termékekkel szemben, hogy ezt a feladatot egy olyan rendszer látja el, melynek a beteggel érintkező része egy vezérelhető mozgást végző rugalmas, szegmentált kialakítású felület. Az anatómiai szempontok szerint kialakított szegmensek összehangolt és szabályozható térbeli mozgatása nem kompresszorral, hanem egy szoftveres vezérlővel ellátott elektromechanikus szerkezettel történik. Az ülő- illetve fekvőfelület által végzett mozgás vezérlése egy szoftveres kezelőfelületen kiválasztható előre definiált programok segítségével történik. A mozgatható felületű matrac a felfekvéses területek váltakozó erővel történő terhelése mellett megkönnyítheti a beteg mozgatását is és a beteg egy adott pozícióban történő megtartását.

Az eszköz a Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretén belül „Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés” tárgyú VEKOP-2.1.7-15-2016-00191 számú projekt keretében, az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósul meg.

Kapcsolódó oldalak:
Anfineo

(X)
Európai Únió Regionális Fejlesztési Alap